Mes Post-Its


nodejs

== manuel ==

aller ici prendre le tar.gz https://nodejs.org/en/download/
wget https://nodejs.org/dist/v6.11.1/node-v6.11.1.tar.gz
tar -xzf node-v6.11.1.tar.gz
cd node-v6.11.1
./configure
make
make install
node --version
npm --version

== ou a partir des binaires ==

wget http://nodejs.org/dist/latest-v8.x/node-v8.11.1-linux-x64.tar.gz
#wget http://nodejs.org/dist/latest-v8.x/node-v8.11.1-linux-x64.tar.gz
#wget https://nodejs.org/dist/v8.11.1/node-v8.11.1-linux-x64.tar.xz
tar -xzf node-v8.11.1-linux-x64.tar.gz
cp node-v8.11.1-linux-x64/bin/node /usr/local/bin/node
cp node-v8.11.1-linux-x64/bin/npm /usr/local/bin/npm
cp node-v8.11.1-linux-x64/bin/npx /usr/local/bin/npx

== passer en prod : (daemon) ==

npm install -g forever
forever start server.js
(reboot en cas de fichier source modifié)
forever start -w server.js
eteindre un script
forever stop script

== debug: ==
DEBUG=* node server.js